27. Maj 2018 til kl 18. Pladsen er udlånt til SES
 
22. -.24. juni 2018 hele dagen. Pladsen er udlånt til SES
 
8. -9. Sept 2018 til kl 18. Pladsen er udlånt til DCH/PH
 
27. oktober 2018 - Kredsmesterskab - dommer Michael Brandenhoff
 
07. November 2018 - kl. 19. Fællesmøde