25. August 2018 - kl. 18 Slat fest
 
25, -26. August 2018 - Kursus
 
8. -9. Sept 2018 til kl 18. Pladsen er udlånt til DCH/PH
 
24. November 2018 - kl. 10  Kredsmesterskab - dommer Michael Brandenhoff
 
07. November 2018 - kl. 19. Fællesmøde